Sakrament namaszczenia chorych

Może być udzielany:

  • osobie chorej

  • osobie, która już przyjęła ten sakrament, ale choroba się nasiliła

  • osobie starszej, która traci swoje siły

W domu chorego należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie świece, naczynie z wodą święconą i kropidło

  • na talerzyku trochę waty i chleba oraz szklankę z czystą wodą

Wzywając kapłana do chorego, należy go poinformować w jakim stanie chory się znajduje. Czy jest przytomny, czy może mówić i czy może przyjąć Komunię Świętą.