Sakrament małżeństwa

By zawrzeć sakramentalny związek małżeński, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu rezerwacji terminu. W czasie tej pierwszej wizyty narzeczeni ustalają datę ślubu oraz uzgadniają termin drugiego spotkania w czasie którego zostanie spisany protokół przedmałżeński.

W czasie drugiej wizyty odbywa się spisanie protokołu przedmałżeńskiego. Narzeczeni przynoszą ze sobą:

  • dowody dsobiste

  • świadectwa chrztu i bierzmowania

  • zaświadczenie z poradni życia rodzinnego

  • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego

  • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (jeżeli ślub kościelny ma mieć jednocześnie skutki cywilne)

Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego i wykluczeniu przeszkód uniemożliwiających zawarcie sakramentu małżeństwa następuje wygłoszenie zapowiedzi przedmałżeńskich.

W czasie trzeciej wizyty, która następuje w tygodniu, w którym ma być zawarte małżeństwo narzeczeni podają dane świadków (imię i nazwisko, wiek oraz dokładny adres zamieszkania) oraz zostają pouczeni o przebiegu Liturgii sakramentu małżeństwa.