Sakrament chrztu

Należy go zgłosić 2 tygodnie przed niedzielą, kiedy ma być udzielony.

Do kancelarii parafialnej przynosimy:

  • akt urodzenia dziecka

  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców

  • oraz podajemy dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, wyznanie i miejsce zamieszkania.

Jeżeli rodzice chrzestni są z innej parafii należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie z parafii ich pochodzenia.

Przy samej ceremonii chrztu rodzice winni mieć: świece i białą szatkę (najlepiej zwykły biały kaftanik, który dziecko będzie później używało).