Regulamin cmentarza parafialnego w Chojnem

Cmentarz grzebalny – miejsce spoczynku naszych bliskich zmarłych. Wymaga szacunku, zachowania porządku i stałej troski.

1. Wszelkie prace budowlane i remontowe należy wcześniej zgłosić i uzgodnić z Administracją cmentarza w kancelarii parafii św. Anny w Chojnem. Bez zgody Administratora cmentarza nie wolno stawiać ławek, kwietników, robić chodników przy grobach, sadzić ani wycinać drzew i krzewów.

2. Za porządek na cmentarzu odpowiedzialny jest pan Grabarz. Po obejrzeniu miejsca i uzyskaniu zezwolenia, z Nim należy ustalić wykopanie grobu, ekshumację bądź sprawę pogrzebu. Jemu proszę zgłaszać wszystkie sprawy związane z porządkiem na cmentarzu parafialnym.

3. Wszystkie prace budowlane można wykonywać tylko w dni powszednie. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w dni nakazanych świąt kościelnych. Po remoncie lub budowie pomnika należy zabrać z cmentarza pozostały gruz i ziemię.

4. Śmieci z cmentarza należy wyrzucać do pojemników znajdujących się przy bramie od ul. Sadowej. Śmieci należy segregować: osobno plastik, szkło i pozostałe

5. Za wszelkie prace wykonywane przy pomnikach pobierane są opłaty. Są one przeznaczone na wywóz śmieci i prace porządkowe.

6. Cmentarz jest ubezpieczony od nieszczęść czy wypadków dotykających ludzi w tym czasie tam przebywających, ale nagrobki nie są przez Parafię ubezpieczone. Można to uczynić indywidualnie.

7. Przy budowie nowego nagrobka należy zachować linie sąsiednich grobów nawet kosztem zmniejszenia nagrobka, aby pozostawić odpowiednie przejście.
Odstępy między grobami:
– dla zwłok dzieci do lat 6: od strony dłuższego boku 0,3m, krótszego 0,4m.
– dla pozostałych zwłok: od każdego boku 0,5m.
– dla urn ze szczątkami zwłok: od strony dłuższego boku 0,3m., krótszego 0,4m.

8. Należy zachować ciszę, porządek i powagę. Pod żadnym warunkiem nie wolno palić papierosów czy pić alkoholu.

9. Zabrania się pozostawiania dzieci do lat siedmiu bez opieki, wjazdu pojazdami mechanicznymi lub rowerami, wprowadzania zwierząt, zanieczyszczania cmentarza.

10. Nieczystości, zwiędłe kwiaty, znicze itp. składamy w miejscu do tego wyznaczonym, a nie za ogrodzenie lub grób sąsiedni.

11. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłej osoby.

Zwracamy się z apelem do wszystkich Parafian i innych osób odwiedzających nasz cmentarz, o wspólną troskę i zachowanie porządku. Jest to wizytówka dla odwiedzających nasz cmentarz Gości. Bóg zapłać za dotychczasowe zrozumienie i współpracę.

Administracja cmentarza parafialnego w Chojnem